Γραμματεία – Λογιστήριο

Ηρώ Ασημακοπούλου

Γραμματειακή υποστήριξη - Παραγγελίες Αγορών & Πωλήσεων - Συμβόλαια - Λογιστήριο

Γραμματεία - Τηλεφωνική υποστήριξη πελατών - Συμβόλαια - Λογιστήριο - Οικονομική παρακολούθηση Αγορών-Πωλήσεων - Πληρωμές - Ταμείο.