Νικόλαος Γ. Στεργιόπουλος

Νικόλαος Γ. Στεργιόπουλος

Ανάπτυξη Λογισμικού

Διπλωματούχος Ηλεκτρ. Μηχανικός και Μηχανικός πληροφοριακών συστημάτων.
Απόφοιτος της πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΜΠΕΣ (Μηχανικός πληροφοριακών & επικοινωνιακών Συστημάτων)

Custom Application development to create Libraries and manage company data using the java programming language. The application interfaces with camera cams to capture image snapshots. In addition, the application builds and uses a local SQLite database.

“database development, Rest Api development, Web Application development, Native Java and Android Applications

Frameworks Hibernate for ORM (Object Relation Mapping) tool, Spring Framework for REST API Development

Android Studio for android apps

MySQL, SQL, Firebase

Java Programming, C Programming, C++ Programming, JSP

HTML/CSS, JavaScript, Android Studio, Database Development and Design

ERP Microsoft Dynamics NAV, Cisco Packet Tracer

SQL, mySQL, Php, Wordpress, Ajax