Νικόλαος Κ. Στεργιόπουλος

Νικόλαος Κ. Στεργιόπουλος

Developer

Διπλωματούχος Ηλεκτρ. Μηχανικός και Μηχανικός πληροφοριακών συστημάτων.
Απόφοιτος της πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΜΠΕΣ (Μηχανικός πληροφοριακών & επικοινωνιακών Συστημάτων)

Διπλωματούχος Ηλεκτρ. Μηχανικός και Μηχανικός πληροφοριακών συστημάτων.

Απόφοιτος της πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΜΠΕΣ (Μηχανικός πληροφοριακών & επικοινωνιακών Συστημάτων)

” “