Πωλήσεις – Σχεδιασμός Λύσεων

Κων/νος Στεργιόπουλος

Υποστήριξη λογισμικού - Υπεύθυνος πωλήσεων

Σχεδιασμός της λύσης που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της επιχείρησής σας.