Ψηφιακές Υπογραφές

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες προμήθειας και εγκατάστασης ψηφιακής υπογραφής

Αναλαμβάνουμε την προμήθεια και την εγκατάσταση Ψηφιακής Υπογραφής σε Μηχανικούς, Επιχειρήσεις και Φορείς

Άμεσα, Αξιόπιστα, Πανελλαδικά.

- Η Διαδικασία σε 4 βήματα


- Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Ολοκληρωμένο Πακέτο

Προμήθεια USB TOKEN + Υπηρεσία Απομακρυσμένης Εγκατάστασης(Έκπτωση)

*Κόστος πακέτου 140.00 € 100.00 €

null

Safenet eToken 5110

Προμηθεύεστε την συσκευή SafeNet eToken 5110 από την Compulaw Computers & Peripherals και ολοκληρώστε μόνοι σας την διαδικασία έκδοσης υπογραφής

*Κόστος προμήθειας USB TOKEN 50.00 €

Απομακρυσμένη εγκατάσταση

Υπηρεσία απομακρυσμένης εγκατάστασης USB token + Παραμετροποίηση Η/Υ (Σε περίπτωση ήδη υπάρχουσας συσκευής USB token)

*Κόστος υπηρεσίας  50.00 €

Ετήσιο Πακέτο Υποστήριξης

Ετήσια υποστήριξη σε ερωτήσεις και προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν κατά τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής

*Κόστος υποστήριξης 60.00 €

*Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας