Ποιά εταιρεία πιστεύετε πως σας καλύπτει;
 
Είσοδος

Τεχνικό τμήμα (Service)

LabRepair

Η εταιρία μας διαθέτει εξαιρετικά καταρτισμένο τεχνικό τμήμα και αναλαμβάνει:

  • Τον τεχνικό έλεγχο του Η/Υ και την αποκατάσταση οποιαδήποτε βλάβης.
  • Έλεγχο και καθαρισμό επιβλαβούς λογισμικού (ιών, dialers, spyware κ.α.)
  • Φύλαξη του πολύτιμου αρχείου σας σε ασφαλές χώρο. (Backup)
  • Έλεγχο και μέτρηση δομημένης καλωδίωσης και δικτύου.
  • Αποκατάσταση βλάβης, παραμετροποίηση ενεργού εξοπλισμού Internet.
  • Μελέτη πρότασης και αναβάθμιση του Η/Υ σας.
  • Ανάκτηση δεδομένων από μέσα που έχουν καταστραφεί.
  • Τηλεφωνική υποστήριξη και επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος.